GM Design Marek Piechocki, właściciel serwisu www.gm-design.pl przykłada wszelkich starań, aby państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności.

I. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest GM Design Marek Piechocki, NIP: 6391665160, REGON: 240862425, z siedzibą 47-400 Racibórz, tel: +48 32 700 34 23, e-mail: kontakt@gm-design.pl
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, w tym z formularzy kontaktowych Administratora lub kontaktująca się z Administratorem droga elektroniczna lub telefonem.
 3. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: kontakt@gm-design.pl

II. Cel przetwarzania danych przez Administratora.

 1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach:
  1. Udzielenia odpowiedzi,
  2. Przedstawienia oferty Administratora,
  3. Zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS),
  4. W celu pomiaru odbiorców w sieci web.
  5. Rekrutacji pracownika
 3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w II.2.1 i II.2.2 stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO, i / lub art 6. 1. b) RODO) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
 2. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w II.2.3 jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowią Motyw 49 RODO oraz Rozporządzenie Ministra Spraw
 3. Firma Google, która wykonuje dla Administratora usługę pomiaru odbiorców w sieci web, przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

IV. Zakres przetwarzania danych przez Administratora.

 1. Dla celów wskazanych w II.2.1 i II.2.2, w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać:
  1. imię i nazwisko (osoba kontaktowa)
  2. numer telefonu kontaktowego
  3. adres e-mail do kontaktu
  4. adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika)
 2. Dla celu podanego w II.2.3:
  1. adres IP
  2. meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące połączenie z witryną Administratora)
 3. Dla celu podanego w II.2.4:
  1. meta dane przesyłane przez przeglądarkę
 4. Dla celu podanego w II.2.5 (rekrutacji) poprosimy osobę ubiegającą się o zatrudnienie o podanie danych jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

V. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

 1. Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi w punktach II.2.1) do II.2.3) oraz II.2.5 będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora.
 2. Dane związane z celem z punktu II.2.4 będą przetwarzane przez Administratora oraz partnera, firmę Google Inc z siedzibą w USA której narzędzie pomiaru odbiorców w sieci web (Google Analytics) używa Administrator. Dane te są anonimowe, oraz nie sa udostępniane dalej.
 3. Firma Google, która wykonuje dla Administratora usługę pomiaru odbiorców w sieci web, przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

VI. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. przenoszenia danych osobowych
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
  7. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: kontakt@gm-design.pl, list na adres siedziby podany w I.1. lub skontaktować się telefonicznie na numer podany w I.1.
 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.y
 2. W każdym momencie Użytkownik mogą złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

VIII. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu, a w szczególności dostosować zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Dane opisane w punkcie 1. będą używane przez Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług żądanych przez Użytkownika oraz do ochrony systemów sieciowych.
 3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
 4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce.
 5. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3 i 4 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
  Dla najpopularniejszych przeglądarek informacje o ustawieniach możesz odszukać także pod odnośnikami:
  1. Chrome
  2. Firefox
  3. Opera
  4. Edge
  5. Internet Explorer

IX. Informacje dodatkowe.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. 
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie VI.2
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.